Kể cho mọi người
Bạn biết rằng mình nên làm thế. Hãy kể cho mọi người. Không phải là đi nói với người lạ ở ngoài đường hay ở bất kì đâu, mà hãy giãi bày với những người yêu quí bạn. Có một điều chúng tôi đã làm đúng: chúng tôi đã kể cho gia đình và bạn bè mình biết ngay lập tức. Đầu tiên chúng tôi gọi điện thoại cho họ, sau đó sao chép toàn bộ bài viết của ai đó về chứng tự kỷ và ghi chú vào đó những đặc trưng về Andrew, rồi gửi cho tất cả mọi người chúng tôi biết. (Bạn cũng có thể làm tương tự với vài phần trong cuốn này) Không ai trong số những bạn bè tốt của chúng tôi có thể ngoảnh mặt đi bởi lí do con chúng tôi bị tự kỷ. Mà ngược lại – bạn bè và gia đình tập hợp quanh chúng tôi khích lệ chúng tôi với những tiến bộ của Andrew. Thật tình mà nói, khi chúng tôi kể cho mọi người biết những gì chúng tôi phải trải qua, chúng tôi cảm thấy cuộc sống của chúng tôi dể chịu hơn.. Trước đó, chúng tôi luôn lo rằng những hành vi bất thường của Andrew. Nhưng từ khi cháu được chẩn đoán chính thức, mọi người trở nên thông cảm hơn, và thay vì thắc mắc rằng về cách dạy dổ con của chúng tôi, thì hầu hết những người chúng tôi biết đều tỏ ra tôn trọng khi biết những gì chúng tôi đang làm. Bạn tốt là những người không yêu bạn nhiều hơn khi bạn thành công và cũng sẽ không yêu bạn ít hơn đi khi bạn gặp khó khăn. Tất cả chúng ta đều quá bận rộn nên đôi lúc chúng ta quên hỏi thăm bạn bè khi biết mọi thứ đều ổn, nhưng nếu biết họ đang cần chúng ta, chúng ta lập tức có mặt. Đây là lúc tận dụng điều đó. Hãy kể cho bạn bè, than vãn cũng được, hãy làm mọi cách. Bạn đang phải đương đầu với những thử thách to lớn, hãy tận dụng mọi thứ có thể.

Vài phụ huynh đã tải Cẩm nang 100 ngày này về, rồi gửi cho gia đình và bạn bè thân nhằm giúp họ có thêm thông tin về chứng tự kỷ và những gì các gia đình mới nhận được chẩn đoán từng trải qua. Cẩm nang có thể được tại về tại địa chỉ trang web www.autismspeaks.org/community/family_services/100_day_kit.php