DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT
Hà Dương Offline
#1 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:02:29(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1873 lần trong 974 bài viết

 

DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT

 Dãy số có quy luật là 1 dãy gồm nhiều số được kết nối với nhau bằng quy luật nhất định.  Có thể quy luật liên quan đến phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia…

 

Quy luật phép cộng

 

1. Số sau = số trước + một số không đổi

Dãy số cơ bản nhất là: 1, 2, 3, 4, 5, ….., (n-1), n

Dãy số này có n chữ số, trong đó số sau bằng số trước + 1 đơn vị

Tổng các cặp số đầu-cuối luôn bằng nhau: 1 + n = 2 + (n-1) = …

Quy luật: Tổng các số của dãy số bằng tích của số chữ số trong dãy  nhân với giá trị trung bình cộng của các số trong dãy số: 

- Giá trị trung bình cộng

Số đầu + số cuối

 

                  của 1 số trong dãy: 

2

 

- Số chữ số trong dãy

Số cuối – số đầu

+  1

 

Chênh lệch giữa 2 số liên tiếp

 

 

Từ đó, ta có các dãy số phức tạp hơn như:

1, 3, 5, 7, ….. (dãy số lẻ, cách 2)

2, 4, 6, 8……… (dãy số chẵn, cách 2)

3, 6, 9, 12…… (cách 3 và chia hết cho 3)

4, 7, 10, 14, …. (cách 3 và chia 3 dư 1)

2. Số sau = số liền trước + số liền trước của số liền trước

1, 3, 4, 7, 11, …….

3. Số sau = tổng tất cả các số trước nó

1, 3, 4, 8, 16, 32, …

4.  Số sau = số đầu tiên cộng với số nằm trong 1 dãy số quy luật khác (dãy số kép)

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22…..

(dãy số mà số sau = số trước cộng với số tương ứng trong dãy số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…)

Quy luật phép Trừ

Ngược lại với QL phép cộng, dãy số được xếp theo thứ tự nhỏ dần

1998, 1997, 1996, 1995, ….., 3, 2, 1

 

 

Quy luật phép Nhân

2, 4, 8, 32, 256, …. (số thứ 3 trở đi bằng tích của 2 số liền trước)

4, 8, 12, 15, ……….(là dãy số 1, 2, 3, 4, 5, ….., trong đó mỗi chữ số đều x 4)

10, 40, 88, 154, …. (là dãy số được phân tích là (2x5), (5x8), (8 x 11), (11x 14)….)

4, 9, 16, 25, 36.  (là bình phương của dãy số 2, 3, 4,  5, … tức là 2x2, 3x3, 4x4 ..)

 

Quy luật phép chia

Ngược lại với quy luật phép nhân

Vd: 256, 32, 8, 4, 2

Quảng cáo  
 
Hà Dương Offline
#2 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:06:10(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1873 lần trong 974 bài viết

 Nhân lúc mẹ Muỗm và mẹ Tồ đang đánh đu giải mấy bài chia hết, mẹ D xin phép post tiếp về dãy số.  Hiện tai, tỷ số đang là 1 đều, mẹ Tồ làm đc 1 bài tuy tự đánh giá là không áp dụng kiến thức chia hết mà lại đi nhẩm ... mò, nhưng lại ra kết quả đúng. Còn mẹ Muỗm, tuy học ngữ văn, nhưng đã làm đc 1 bài chia hết đúng theo qtac không chia hết mà là chia ....có dư dù mẹ Tồ đã tự nhận là đầu hàng.

Tuy nhiên, do mẹ Tồ đang ôn thi, nên cần 1 mẹ nữa xuống đài thi đấu tiếp với mẹ Muỗm nhé!

Đề bài như sau:

(ờ, rõ vô duyên, ko biết đánh đề bài vào, vì là dạng phân số, đợi tí nhé)

Hà Dương Offline
#3 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:08:14(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1873 lần trong 974 bài viết

 Đây rồi, tìm đc 2 bài ko cần đánh máy phân số

(xin lưu ý, bạn đang cố thi vào lớp 6 để học 1 lớp chuyên nào đó!!!!)

 

 

Am 2005, bài 1, phần mẫu số:

 

Tìm quy luật rồi tính tổng: 30 – 15 + 36 – 18 + 42 – 21 + .... + 96-48 + 102 - 51

 

Am 2007, bài 2: Tìm x biết

 

(x + 4) + (x + 6)+ (x + 8) + ..............+ (x + 26) = 210

 

yenmuom Offline
#4 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:24:16(UTC)Gia nhập: 17-05-2011(UTC)
Bài viết: 479
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn: 108 lần trong 80 bài viết

Hà Dương đã viết:

 

 

Am 2005, bài 1, phần mẫu số:

 

Tìm quy luật rồi tính tổng: 30 – 15 + 36 – 18 + 42 – 21 + .... + 96-48 + 102 - 51

 

 

Em giải thử bài này nhé, ko biết có đúng ko. Sai cũng ko sao, vì e có ôn thi vào lớp chuyên như các cháu đâu, ko giải được là phải.

30 - 15 + 36 - 18 + ... + 102 - 51 = 15 * (2 - 1) + 18 * (2 - 1) + ... + 51 * (2 - 1) = 15 * 1 + 18 * 1 + 21 * 1 + ... + 51 * 1

= 15 + 18 + ... + 48 + 51.

Từ 15 đến 51 có 13 số cách nhau 3 đơn vị. Vậy ta dùng tính chất giao hoán, nhóm số thứ nhất với số thứ 12, số thứ 2 với số thứ 11... số thứ 6 và số thứ 7 vào trong ngoặc (được 6 cặp có tổng là 63), rồi cộng với số cuối cùng là số 51:

(15 + 48) + (18 + 45) + ... + (30 + 33) + 51 = 63 * 6 + 51 = 429

Em chẳng biết trình bày thế nào, ngại xem lại lí thuyết, cứ giải bừa thế thôi, các bác đừng cười.

Hà Dương Offline
#5 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:33:10(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1873 lần trong 974 bài viết

yenmuom đã viết:

Hà Dương đã viết:

 

 

Am 2005, bài 1, phần mẫu số:

 

Tìm quy luật rồi tính tổng: 30 – 15 + 36 – 18 + 42 – 21 + .... + 96-48 + 102 - 51

 

 

Em giải thử bài này nhé, ko biết có đúng ko. Sai cũng ko sao, vì e có ôn thi vào lớp chuyên như các cháu đâu, ko giải được là phải.

30 - 15 + 36 - 18 + ... + 102 - 51 = 15 * (2 - 1) + 18 * (2 - 1) + ... + 51 * (2 - 1) = 15 * 1 + 18 * 1 + 21 * 1 + ... + 51 * 1

= 15 + 18 + ... + 48 + 51.

Từ 15 đến 51 có 13 số cách nhau 3 đơn vị. Vậy ta dùng tính chất giao hoán, nhóm số thứ nhất với số thứ 12, số thứ 2 với số thứ 11... số thứ 6 và số thứ 7 vào trong ngoặc (được 6 cặp có tổng là 63), rồi cộng với số cuối cùng là số 51:

(15 + 48) + (18 + 45) + ... + (30 + 33) + 51 = 63 * 6 + 51 = 429

kq đúng!

trình bày thì hơi dài dòng

Áp dụng cthuc tính tổng là ra ngay:  (51-15) : 3 (số chữ số) x (51+15): 2 (giá trị trung bình cộng) = 13 x 33 = 429

Xét về góc độ ng lớn thì cho cô Muỗm 10 đ.  Sau bao nhiêu biến cố mà vẫn giải đc toán tiểu học

Còn xét về góc độ tiểu học, thì chỉ cho đc khoảng 8 điểm thôi, vì trình bày hơi dài dòng, và ... ko ap dụng công thức đã cho

_____________________

Mình đang nghĩ ra 1 cách hay là cứ mang đề của con gái vác lên diễn đàn, rồi ngồi ... chờ lời giải! đỡ mất sức, ha!!!

yenmuom Offline
#6 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:39:50(UTC)Gia nhập: 17-05-2011(UTC)
Bài viết: 479
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn: 108 lần trong 80 bài viết

Em còn chưa đọc phần lí thuyết , cứ làm mò vậy thôi.

Còn bài số 2 e chưa hiểu lắm. (x + 4), + 6, + 8 +... rồi sao lại quay về x + 4?

Nghĩa là số hạng thứ 2 cộng tăng lên rồi lại cộng giảm đi à?

Em cũng đang bận cày tiền đây, vì tiền học của Muỗm tháng này lại tăng thêm 600-700k nữa, chết mất thôi.  Mình sinh voi mà trời chả chịu sinh cỏ gì cả.

Hôm nọ ko dám đi dự đại hội, vì lúc ấy trong nhà chỉ còn đúng 5k đồng thôi.

Bác Hà Dương này cứ dụ dỗ, làm việc mất tập trung quá

Hà Dương Offline
#7 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:48:41(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1873 lần trong 974 bài viết

yenmuom đã viết:

Em còn chưa đọc phần lí thuyết , cứ làm mò vậy thôi.

Còn bài số 2 e chưa hiểu lắm. (x + 4), + 6, + 8 +... rồi sao lại quay về x + 4?

Nghĩa là số hạng thứ 2 cộng tăng lên rồi lại cộng giảm đi à?

Em cũng đang bận cày tiền đây, vì tiền học của Muỗm tháng này lại tăng thêm 600-700k nữa, chết mất thôi.  Mình sinh voi mà trời chả chịu sinh cỏ gì cả.

Hôm nọ ko dám đi dự đại hội, vì lúc ấy trong nhà chỉ còn đúng 5k đồng thôi.

 

Là 26 nhé (ko phải 4)

Hôm nọ mình cũng bị hết tiền, đến mức phải hoãn trả tiền điện

Bác Hà Dương này cứ dụ dỗ, làm việc mất tập trung quá

ờ, bác Tủng treo giải ai làm nóng goep thì sẽ được thưởng 1 cái yếm đỏ mà!  Mình thì ko biết yếm đó dùng làm gì, mình có mặc đc ko, mặc vừa rồi thì ... chồng có đồng ý ko, nhưng mà mình vẫn cứ cố ... hâm goep thật nóng!

 

yenmuom Offline
#8 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 11:51:21(UTC)Gia nhập: 17-05-2011(UTC)
Bài viết: 479
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn: 108 lần trong 80 bài viết

Đấy, bác đưa đề bài sai làm em mất bao lâu... chả hiểu gì, đã câu thời gian giải bài còn câu cả thời gian... đọc đề bài nữa

yenmuom Offline
#9 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 12:01:28(UTC)Gia nhập: 17-05-2011(UTC)
Bài viết: 479
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn: 108 lần trong 80 bài viết

x = 2,5 đúng ko bác.

Em đi mua cơm đã, tại bác mà khéo e chả còn cơm ăn mất.

E rất lười học lí thuyết, nên cứ làm phứa đi thôi.

(x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + ... + (x + 26) = 210.

Có (26 - 4) : 2 + 1 = 12 số hạng (ngoặc đơn) như thế.

Như vậy:

(x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + ... + (x + 26) = 12 x + 4 +  6 + ... + 26 = 12x + (4 + 26) + (6 + 24) + ... + (14 + 16) = 12x + 6 * 30

= 12x + 180 = 210

--> 12x = 210 - 180 = 30

--> x = 2,5 (tức 2 một phần 2)

yenmuom Offline
#10 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 01:14:18(UTC)Gia nhập: 17-05-2011(UTC)
Bài viết: 479
Đến từ: Hải Phòng

Cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn: 108 lần trong 80 bài viết

Hà Dương đã viết:

Hôm nọ mình cũng bị hết tiền, đến mức phải hoãn trả tiền điện

Hôm đấy còn 5k, e và Muỗm quyết định đóng cửa, ngồi trong nhà cả ngày, thế mà còn bị gọi trả tiền nước. May là tiền nước chỉ mất 28k, e đang định xin khất thì ng ta kêu là sao dạo này đi vắng suốt thế, đi bao nhiêu lần mới gặp. Đúng lúc ấy thì nhớ ra còn tập tiền 1, 2k mới cứng hồi Tết đổi, thế là đem ra đưa cho ng ta một nắm luôn. Tiền điện thì nộp trước đó rồi, chứ ko thì cũng đành chịu.

Chiều hôm ấy moi lợn của con dc 10k đi mua lọ thuốc nhỏ mũi cho con

Mẹ Dưa Offline
#11 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 02:03:02(UTC)Gia nhập: 20-04-2011(UTC)
Bài viết: 225
Đến từ: CLB Gia đình trẻ TK

Cảm ơn: 129 lần
Được cảm ơn: 69 lần trong 48 bài viết

Hoàn cảnh qúa cứ tưởng mỗi nhà mình, hôm nay định về nhà làm cái bánh  mì cho xong bữa,  nhưng mọi người cùng phòng bảo thôi ở lại đi về nắng quá.

Thế là cùng 1 chị xuống căng tin làm suất cơm 30k- vừa ăn vừa thấp thỏm vì cơm ở căng tin đồng loạt 25k/ suất. Nháy nhau xuống tận cuối phòng ngồi cho yên tâm.

 Canh miễn phí nên mình múc 1 tô canh rõ to.

Vừa cho 1 miếng vào miệng thằng cu cùng Viện bảo : " Ở hai chị sao có 1 đĩa cơm mà lại có 2 cái bát."

Xuýt sặc.

Khổ , sáng nay còn hơn 200 K bị mất hơn 100 tiền công đoàn phí thì lấy đâu ra tiền mà ăn cơm hả em.

Tháng này nhà tớ cũng tận 800k tiền điện đấy. Bị viết giấy triệu tập lần 1, hôm qua bố phải  lên tận Võ Thị Sáu đóng tiền cơ vì họ đi thu 3 lần chả có ai ở nhà. ( thực ra là chả đủ tiền đóng nên căn giờ họ đi thu tiền thì  cả 3mc tắt đèn phòng khách  vào phòng ngủ tránh). 

Cuối tháng nhà ai cũng quay quắt nhỉ.

Hà Dương Offline
#12 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 02:14:05(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 2.807
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 1873 lần trong 974 bài viết

yenmuom đã viết:

x = 2,5 đúng ko bác.

Em đi mua cơm đã, tại bác mà khéo e chả còn cơm ăn mất.

E rất lười học lí thuyết, nên cứ làm phứa đi thôi.

(x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + ... + (x + 26) = 210.

Có (26 - 4) : 2 + 1 = 12 số hạng (ngoặc đơn) như thế.

Như vậy:

(x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + ... + (x + 26) = 12 x + 4 +  6 + ... + 26 = 12x + (4 + 26) + (6 + 24) + ... + (14 + 16) = 12x + 6 * 30

= 12x + 180 = 210

--> 12x = 210 - 180 = 30

--> x = 2,5 (tức 2 một phần 2)

Nhà này hết tiền nhưng làm đúng!

Cho 10 đ nhé

ckb Offline
#13 Đã gửi : 27/07/2011 lúc 09:46:16(UTC)Gia nhập: 19-04-2011(UTC)
Bài viết: 207
Woman
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 89 lần trong 55 bài viết

yenmuom đã viết:

Hà Dương đã viết:

 

 

Am 2005, bài 1, phần mẫu số:

 

Tìm quy luật rồi tính tổng: 30 – 15 + 36 – 18 + 42 – 21 + .... + 96-48 + 102 - 51

 

 

Em giải thử bài này nhé, ko biết có đúng ko. Sai cũng ko sao, vì e có ôn thi vào lớp chuyên như các cháu đâu, ko giải được là phải.

30 - 15 + 36 - 18 + ... + 102 - 51 = 15 * (2 - 1) + 18 * (2 - 1) + ... + 51 * (2 - 1) = 15 * 1 + 18 * 1 + 21 * 1 + ... + 51 * 1

= 15 + 18 + ... + 48 + 51.

Từ 15 đến 51 có 13 số cách nhau 3 đơn vị. Vậy ta dùng tính chất giao hoán, nhóm số thứ nhất với số thứ 12, số thứ 2 với số thứ 11... số thứ 6 và số thứ 7 vào trong ngoặc (được 6 cặp có tổng là 63), rồi cộng với số cuối cùng là số 51:

(15 + 48) + (18 + 45) + ... + (30 + 33) + 51 = 63 * 6 + 51 = 429

Em chẳng biết trình bày thế nào, ngại xem lại lí thuyết, cứ giải bừa thế thôi, các bác đừng cười.

các mẹ quá giỏi đấy, trong CLB, chắc chỉ có vài mẹ như mẹ D lắm võ nayfm[í cười được thôi, chứ đám bà già như bọn chị có mà mắt chữ O mồm chữ A, kính phục sát đất thôi

Tuy nhiên cacsmej cứ giải đi, nhà cháu hóng hớt để dạy con vốn dốt toán quá

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn