IV. 5.5. Cách đánh giá đạt mục tiêu - “mastered items”
Me MC Offline
#1 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 06:30:09(UTC)Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 3.369
Woman

Cảm ơn: 2377 lần
Được cảm ơn: 5478 lần trong 1822 bài viết

IV. Một chương trình học (ABA/VB)

5.5. Cách đánh giá đạt mục tiêu - “mastered items”
 
Quy định sau đây có vẻ nghiêm ngặt lắm, cảm giác như là tiến trình rất chậm, nhưng quán triệt tinh thần là không đề cao lượng kiến thức trong giai đoạn đầu mà.
 
Tuy nhiên, mình đã làm thử trong gần 2 tháng thì thấy tiến trình cũng không đến nỗi chậm như tưởng tượng lúc đầu, vì tính ra với MC mình chỉ cần dạy mỗi mục tiêu vài buổi thôi, giai đoạn sau chỉ là kiểm tra thôi mà. Xen kẽ lại bổ sung mục tiêu mới. Các mục tiêu đầu thường dễ mà.
 
5.5.1) Bảng biểu (Form):
 
Đây là form sử dụng cho 3 mục đích (tờ A4 quay ngang):
-         Testing (kiểm tra)
-         Teaching (dạy học)
-         Đánh giá đạt mục tiêu
 
 
Tên:……………………………………      Phạm vi học: ……………………………………..
 

Mục tiêu học:
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5.2) Ghi chép vào bảng biểu trong 3 quá trình: kiểm tra - dạy học – đánh giá mục tiêu:
 
Ví dụ thực hành:
 
Ngày 1 đến 15 tháng 7:
 
Tên: bé MC      Phạm vi học: Ngôn ngữ hiểu (thẻ màu xanh lá cây – làm theo lệnh)
 

Mục tiêu học:
 
Ngày
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
15.7
Làm theo lệnh:
Giơ hai tay lên cao
C
xK
C
xK
C
xK
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
/////
////
/////
D1
D2
D3
D4
D5
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
15.7
Làm theo lệnh:
Quay tròn
C
xK
C
xK
xC
K
C
xK
C
xK
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
///
/////
 
////
/////
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
15.7
Làm theo lệnh:
Nhảy
C
xK
C
xK
C
xK
C
xK
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
///
/////
////
/////
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
15.7
Làm theo lệnh:
Thè lưỡi ra
C
xK
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
xC
 K
C
K
 
/////
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngày 16 đến 30 tháng 7:
 
Tên: bé MC      Phạm vi học: Ngôn ngữ hiểu (thẻ màu xanh lá cây – làm theo lệnh)
 

Mục tiêu học:
 
Ngày
16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
28.7
29.7
30.7
Giơ hai tay lên cao
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
D1
-
-
-
-
-
-
-
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
28.7
29.7
30.7
Quay tròn
C
K
C
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
xC
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
28.7
29.7
30.7
Nhảy
C
K
C
xK
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
xC
K
 
-
/////
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24.7
25.7
26.7
27.7
28.7
29.7
30.7
Thè lưỡi ra
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
-
-
-
-
-
-
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngày 1 đến 15 tháng 8:
 
Tên: bé MC      Phạm vi học: Ngôn ngữ hiểu (thẻ màu xanh lá cây – làm theo lệnh)
 

Mục tiêu học:
 
Ngày
1.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
13.8
14.8
15.8
Nhảy
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
xC
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
K
C
 K
C
K
 
-
-
-
-
-
-
-
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C = Có
K = Không
M = Mastered (thành thạo)
 
Trên đây chỉ là một ví dụ về giáo án (các mục tiêu dạy học), bạn đừng hiểu lầm rằng chỉ dạy các thẻ hệ thống. Bạn có thể dạy con từ những ảnh thẻ trong các bộ ảnh sưu tầm về vạn vật quanh bé. Thẻ hệ thống chỉ là một trong những thứ ĐẦU TIÊN bạn phải dạy con vì đó là những nội dung cũng quan trọng cho bé nhận thức, và hơn thế nữa nó cần sử dụng cho quy trình dạy học khi nó trở thành mastered item (tức là con làm thành thục nó)
 
Nếu có 12 mục tiêu trong 3 lĩnh vực thì bạn sẽ cần 3 tờ giấy, mỗi tờ chỉ nên ghi 4 mục tiêu như trên.
 
Chuyên gia khuyên như sau: Mỗi lĩnh vực (ví dụ: ngôn ngữ hiểu làm theo lệnh, ngôn ngữ diễn đạt, dán nhãn gọi tên, toán, đọc, …) bạn chỉ đề ra 3-4 mục tiêu thôi. Và giai đoạn đầu thì tập trung vào tacting (dán nhãn gọi tên) và receptive instruction (làm theo chỉ dẫn/lệnh), không nên dạy phần Intraverbal (hội thoại) vào những giáo án đầu, ngoại trừ những lời hát hoặc tiếng động vật kêu trong phần hội thoại (của thẻ hệ thống). Bạn tham khảo cuốn ABLLS sẽ hiểu những thuật ngữ này hơn khi viết giáo án.
 
  • Kiểm tra: mỗi ngày bạn chỉ kiểm tra 1 lần, mục đích là tìm ra nội dung cần phải dạy con học trong ngày đó.
-         Ví dụ ở trên: ngày 1.7 bạn sử dụng “Quy trình kiểm tra” – mục 5.1 ở đây
rồi bạn đánh dấu như bảng này. Cho thấy rằng cả 4 mục tiêu trên đều là “K” (không) vào ngày 1.7.  Và như vậy sẽ dạy con học cả 4 mục tiêu này trong ngày 1.7
-         Sang đến ngày 2.7, sau khi kiểm tra thì bạn thấy riêng mục tiêu “ làm theo lệnh: thè lưỡi ra” đáp ứng “Có” như vậy là mục tiêu này hôm ấy sẽ không dạy nữa
  • Dạy học: áp dụng quy trình dạy học (learning procedure)
Sau mỗi buổi học trong ngày, 1 hay nhiều cô giáo cần ghi số lượng dạy cho một mục tiêu chứ không cần ghi kết quả là thế nào. Sử dụng số hoặc gạch để ký hiệu số lần (ví dụ: 2 hoặc //). Ghi vào ô tương ứng ở dưới.
Mẹ hoặc một cô giáo chính sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra đầu giờ.
 
  • Đánh giá đạt mục tiêu:
-         Như bảng trên, bạn thấy mục tiêu “làm theo lệnh: giơ hai tay lên cao” thì con đáp ứng “C” (có) từ ngày 4.7; bạn sẽ phải lưu ý kiểm tra mục này liên tiếp thêm 4 ngày nữa.
§         Tổng cộng có 5 ngày đáp ứng “C” liên tiếp (ví dụ từ ngày 4.7 đến 8.7 là được 5 ngày liên tiếp đáp ứng Có)
§         Thì bạn nghỉ 1 tuần (7 ngày) không dạy cũng không kiểm tra mục tiêu đó (ví dụ nghỉ từ ngày 9.7 đến 15.7)
§         Rồi bạn lại tiến hành kiểm tra 1 ngày, nếu đáp ứng C (ví dụ ngày 16.7).
§         Sau đó lại nghỉ 1 tuần (7 ngày) không dạy cũng không kiểm tra (ví dụ từ ngày 17.7 đến 23.7).
§         Rồi kế tiếp là kiểm tra 1 lần nữa mà có đáp ứng “C” (ví dụ ngày 24.7). Khi ấy mới kết luận là ĐẠT MỤC TIÊU (trí nhớ dài hạn một chút). Mà đây mới là đạt mục tiêu ở trên bàn thôi, chưa tính đến môi trường tự nhiên đấy nhé.
§         Như vậy trong ví dụ trên thì bạn sẽ ghi chữ M (mastered = thành thạo) vào mục tiêu “làm theo lệnh: giơ hai tay lên cao” vào ngày 24.7
-         Trong trường hợp mà con đáp ứng “K” xen kẽ cái chu trình trên thì bạn lại tiến hành dạy và đánh giá lại từ đầu cho đến khi đạt 5 lần đầu tiên đáp ứng C thì làm tiếp các bước như trên.
§         Ví dụ: mục tiêu “làm theo lệnh: Nhảy”: 5 ngày đáp ứng Có từ 5.7 đến 9.7
§         Nghỉ 1 tuần từ ngày 10.7 đến 16.7
§         Kiểm tra 1 ngày vào ngày 17.7, nhưng kết quả là đáp ứng KHÔNG
§         Nên chu trình phải làm lại cho đến khi có 5 ngày liên tiếp đáp ứng có, là từ 18.7 đến 22.7
§         Rồi nghỉ từ 23 đến 29.7
§         Kiểm tra 1 ngày vào ngày 30.7, đáp ứng Có
§         Nghỉ từ ngày 1.8 đến 7.8
§         Kiểm tra 1 ngày vào ngày 8.8, đáp ứng Có. Như vậy mục tiêu “làm theo lệnh: Nhảy” đã trở nên thành thục vào ngày 8.8
9 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
memin ngày 05-11-2012(UTC), Me son ngày 05-11-2012(UTC), MeSoc ngày 06-11-2012(UTC), chipvn78 ngày 06-11-2012(UTC), Hổ Con ngày 06-11-2012(UTC), Tun ngày 04-04-2013(UTC), conchimnonhanoi ngày 08-05-2013(UTC), Me MQ ngày 12-06-2013(UTC), huyenchip112 ngày 21-09-2017(UTC)
Quảng cáo  
 
memin Offline
#2 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 08:10:12(UTC)Gia nhập: 11-09-2012(UTC)
Bài viết: 31
Đến từ: TP HCM

Cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết

 Cám ơn  Mẹ MC nhiều.

Sao hôm nay Mình mới biết mục này nhỉ? Mục này hay quá.

Mình vừa học VB xong, đang tập luyện, vẫn ấm ớ lắm, có gì mắc mớ nhờ Mẹ MC giúp nhé.

Many thanks. 

1 người cảm ơn memin cho bài viết.
Me MC ngày 05-11-2012(UTC)
Me MC Offline
#3 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 11:40:28(UTC)Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 3.369
Woman

Cảm ơn: 2377 lần
Được cảm ơn: 5478 lần trong 1822 bài viết

Lúc ấy mình rất bận nhưng mình lại viết được quá nhiều

Giờ mình thực sự có nhiều giờ dư thừa thì  mình lại ko viết được nhiều như dạo đó. Đơn giản là nếu dư thừa ít thời gian thì mình ko làm được việc gì lớn cả, chỉ có thể dành thời gian ko xem ti vi ko xem phim để ghi chép vì sự nghiệp tự kỷ

Còn giờ cả ngày nhàn rồi thì mình phải nghĩ ra đủ thứ để phấn đấu: nào là học tiếng Đức, củng cố thêm tiếng Anh, học lái xe, học đàn, ... rồi cả lùng sục xin việc làm nữa. Bên cạnh là mỗi ngày phải can thiệp cho MC vài tiếng. Cuộc sống nhiều việc để làm thật là thấy ko hề vô nghĩa.

Thấy đọc lại những gì mình đã viết giúp mình nhớ hơn, quả là ko có cái gì mà ko có giá của nó. Mình vẫn cảm ơn cái WEB này đã cho mình nhiều tâm huyết để giờ đây mình có kiến thức ghim chặt trong đầu sau những gì mình đã viết ra.

 

1 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
chip168 ngày 06-11-2012(UTC)
MeSoc Offline
#4 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 11:46:50(UTC)Gia nhập: 04-06-2011(UTC)
Bài viết: 431

Cảm ơn: 544 lần
Được cảm ơn: 480 lần trong 219 bài viết
Chị ơi nhưng mà 1 buổi học có bao nhiêu là nội dung. Mỗi nội dung lại làm thế này thì cũng hơi cầu kỳ nhỉ. Nhưng biết tinh thần là thế để đánh giá cho chính xác. Chứ nhiều khi cô giáo cứ bảo là cái này làm được rồi, phải chuyển cái khác không con chán. Mình phải yêu cầu đánh giá thế này cho chắc chắn.
Me MC Offline
#5 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 12:30:14(UTC)Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 3.369
Woman

Cảm ơn: 2377 lần
Được cảm ơn: 5478 lần trong 1822 bài viết

Mẹ Sóc và các mẹ mới à, mình quan niệm như sau

1. Có nhiều con đường để đi đến LA MÃ, có nghĩa là có nhiều cách để chúng ta giúp con tiến bộ.

2. Mình vẫn hay viết ở topic `` Dành cho các cha mẹ mới ...`` rằng nếu bạn ko có điều kiện để học pp nào cụ thể, bạn cứ can thiệp cho con trong 1 năm đầu như là chăm và dạy một đứa trẻ dưới 1 tuổi. Có gì khác ko ngoài: tập ăn, tập bò, tập nói, tập giao tiếp, trao đổi tình cảm, ánh nhìn ... và nó rất giống ở chỗ là bạn ko thể rời đứa trẻ 1 phút nào (nếu ko muốn nó gặp nguy hiểm).

3. Giai đoạn đó với 1 đứa trẻ bt có thể là đúng 1 năm, sau 1 tuổi đứa trẻ nó phát triển về ngôn ngữ, ... nhận thức, ... cảm xúc, ... như vũ bão.

Nhưng con của chúng ta, giai đoạn đó sẽ có thể là vài năm (với trẻ từ trung bình nặng trở lên). Nghĩa là trong nhiều năm chúng ta vẫn phải kèm cặp con sat sao, chăm sóc, dạy bảo, uốn nắn, ... phục vụ ... con như là con còn dưới 1 tuổi.

Và trong mấy năm đó, cũng ngần ấy việc, mà bạn lập kế hoạch và chia nhỏ từng đầu việc ra thì con dễ thực hiện và bạn thì ko bỏ xót những thứ quan trọng.

Bởi vậy những năm đầu các cha mẹ hãy cố gắng lập kế hoạch chi tiết, khi con đi học tiểu học rồi thì kế hoạch có thể là đầu mục gạch đầu dòng đơn giản, mỗi tháng viết một lần. Khi nhỏ kế hoạch nên là 1 tuần một lần. Tuy nó mất thời gian nhưng nó thực sự là cần thiết và hiệu quả.

Với kế hoạch 1 tuần một lần, bạn chỉ cần đặt ra ít mục tiêu thôi MẸ SÓC à. Và việc đánh giá này ko hề khó tẹo nào. Mình đã làm bảng đánh giá theo 2 cách, cả hai cách đều là những bảng chi tiết và cũng 1 tuần một lần, nhưng cách 1 là đánh giá áng chừng theo cách hiểu và nhận xét của cô giáo. Còn cách thứ 2 là cách này thì mình thấy chắc chắn hơn.

Với trẻ càng CHẬM càng phải chắc chắn. Và bạn cũng biết rằng ABA/VB là cách đặc biệt và CẦN THIẾT với trẻ từ mức trung bình hoặc nặng hơn là trẻ NHẸ.

Mình ko có con bị nhẹ, nhưng mình có những đứa trẻ bình thường, và mình nhận thấy nó tự học được thật nhưng nếu cô giáo ko có giáo án thì nó cũng không được bổ sung kiến thức đầy đủ. Vì vậy mới có chương trình sách giáo khoa cho trẻ thường. Còn con của bạn, ko có sách giáo khoa. Nên bạn phải viết sách giáo khoa cho con bạn thôi. Đúng ko?

Trẻ thường đi học có thang điểm đánh giá, con bạn cũng cần phải có bảng đánh giá như thế này thôi.

Thêm nữa, với bạn các hoạt động bình thường như nhảy, cầm dao, ... nó đến với bạn dễ dàng, như bản năng, chỉ có mỗi học ngoại ngữ là lạ với bạn. Thì con bạn học nhảy, học cầm dao, ... học một từ mới ... khó hơn là bạn học ngoại ngữ nhiều lần. Mà muốn con bạn ghi nhớ được thì nó phải lặp lại nhiều lần và có chứng minh khoa học như thế nào được cho là `` đã nắm chắc `` (mastered item).

 

3 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
MeSoc ngày 06-11-2012(UTC), Hổ Con ngày 06-11-2012(UTC), chuotnhat ngày 15-11-2012(UTC)
Me MC Offline
#6 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 12:35:35(UTC)Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 3.369
Woman

Cảm ơn: 2377 lần
Được cảm ơn: 5478 lần trong 1822 bài viết

Ngày xưa mình viết rất nhiều cho topic ABA/VB nhưng mà có một số mẹ tâm sự là đọc mãi mới hiểu. hihi.

Mình định tranh thủ lúc có thời gian rảnh và có hứng thì mình biên soạn lại cho nó cô đọng, (chưa biết sẽ làm được những gì nữa), không biết có nhiều mẹ quan tâm không?

6 người cảm ơn Me MC cho bài viết.
Hổ Con ngày 06-11-2012(UTC), MeSoc ngày 06-11-2012(UTC), chipvn78 ngày 06-11-2012(UTC), chuotnhat ngày 15-11-2012(UTC), Tun ngày 04-04-2013(UTC), huyenchip112 ngày 21-09-2017(UTC)
bongbenh Offline
#7 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 12:51:47(UTC)Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 824
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 687 lần trong 362 bài viết

Me MC đã viết:

Ngày xưa mình viết rất nhiều cho topic ABA/VB nhưng mà có một số mẹ tâm sự là đọc mãi mới hiểu. hihi.

Mình định tranh thủ lúc có thời gian rảnh và có hứng thì mình biên soạn lại cho nó cô đọng, (chưa biết sẽ làm được những gì nữa), không biết có nhiều mẹ quan tâm không?

Chị ơi rất nhiều mẹ quan tâm ạ. Em cám ơn chị!

Em cũng đã đánh giá TA và lên giáo án theo cuốn ABLLS, thì thấy có những cột TA chẳng đạt được tí nào. Có phần thì được khá nhiều đấy là : Vận động tinh, vận động thô, nhận biết. Em đang cố gắng lấp đầy màu vào bảng đánh giá. hihi không biết đến bao giờ đây?

 

3 người cảm ơn bongbenh cho bài viết.
Me MC ngày 06-11-2012(UTC), Mẹ Tintin ngày 16-03-2014(UTC), phanvt_66 ngày 13-10-2014(UTC)
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

CLB là thành viên của hội Người khuyết tật Hà Nội và Hiệp hội Gia đình Người tự kỷ ASEAN (AAN)
Mọi thông tin & liên hệ xin gửi về địa chỉ email: admin@tretuky.com

Designed by Thiết kế web công ty .Vn